தலையங்கம்

செய்தி இணையமாய் மூன்றாம் ஆண்டு நிறைவில் உங்களைச் சந்திக்கிறோம்

அனைத்து வாசகர்களுக்கும் தமிழர் திருநாளாம் தைத்திருநாள் நல்வாழ்த்துக்கள். “தமிழர் திருநாளில்” செய்தி இணையமாக 03 ஆவது ஆண்டினை நிறைவுசெய்து நான்காவது ஆண்டில் தடம்பதிக்கும் வாகீசத்தின் ஊடாக உங்கள் ...

Read More »

03 ஆவது ஆண்டில் தடம் பதிக்கிறது வாகீசம் இணையம்

அனைத்து வாசகர்களுக்கும் தமிழர் திருநாளாம் தைத்திருநாள் நல்வாழ்த்துக்கள். “தமிழர் திருநாளில்” 03 ஆவது ஆண்டில் தடம்பதிக்கும் வாகீசத்தின் ஊடாக வாசக நெஞ்சங்களைச் சந்திப்பதில் பெருமகிழ்ச்சியடைகிறோம். இன்றைய தினம் ...

Read More »

பீனிக்ஸ் பறவையாகி இரண்டாவது ஆண்டில் தடம் பதிக்கிறோம்

“தமிழர் திருநாளில்” வாகீசத்தின் ஊடாக வாசக நெஞ்சங்களைச் சந்திப்பதில் பெருமகிழ்ச்சியடைகிறோம். இற்றைக்கு ஏழு வருடங்களுக்கு முன்னர் தனியொரு கிராமத்தின் செய்திகளை புலம்பெயர்ந்து வாழும் உறவுகள் அறியப்பெறுவதற்காக ஆரம்பிக்கப்பட்ட கிராமிய ...

Read More »

கிராமிய இணையமாய் வாகீசம் எனும் நாமம் சூடி இன்று எட்டு ஆண்டுகள் பயணித்துவிட்டோம்

வணக்கம் உறவுகளே ! இன்றைய நாள் ஒன்றில்தான் வாகீசம் இணையம் கிராமிய இணையமாக http://vakeesam.blogspot.com/,  https://vakeesam.wordpress.com/கோண்டாவில் கிராமத்திலிருந்து ஆரம்பிக்கப்பட்டது. 2008 ஆம் ஆண்டு ஐப்பசி மாதம் 27 ...

Read More »

தைப்பொங்கல் திருநாளில் இருந்து யாழில் இருந்து பயணிக்கிறது வாகீசம்

“தமிழர் திருநாளில்” வாகீசத்தின் ஊடாக வாசக நெஞ்சங்களைச் சந்திப்பதில் பெருமகிழ்ச்சியடைகிறேன். இற்றைக்கு ஆறு வருடங்களுக்கு முன்னர் தனியொரு கிராமத்தின் செய்திகளை புலம்பெயர்ந்து வாழும் உறவுகள் அறியப்பெறுவதற்காக ஆரம்பிக்கப்பட்ட ...

Read More »

வாகீசம் எனும் நாமம் சூடி ஏழாண்டுகள் பயணித்துவிட்டோம்

வணக்கம் உறவுகளே ! இன்றைய நாள் ஒன்றில்தான் வாகீசம் இணையம் கிராமிய இணையமாக கோண்டாவில் கிராமத்திலிருந்து ஆரம்பிக்கப்பட்டது. 2008 ஆம் ஆண்டு ஐப்பசி மாதம் 27 ஆம் ...

Read More »

15 ஆம் ஆண்டில் நினைவழியா நிமல்

ஊடகவியலாளர் மயில்வாகனம் நிமலராஜன் 15 வருடங்களிற்கு முன்   18.10.2000 அன்று இனந்தெரியாத ஆயுததாரிகளினால் அவரது வீட்டில் வைத்து படுகொலைசெய்யப்பட்டார்.

Read More »
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com