கவனாவத்தை வேள்விப் பொங்கல் எட்டாம்மடை உற்சவம்

கருகம்பனை கவனாவத்தை நரசிம்மர் ஆலய வேள்விப் பொங்கல் எட்டாம் மடை உற்சவம் இன்று மாலை ஆலயத்தில் இடம்பெற்றது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com