“இந்தியாவின் முதலாவது விடுதலைப் போர்” என அழைக்கப்படும் இந்தியச் சிப்பாய்க் கிளர்ச்சி இதே நாளில் ஆரம்பிக்கப்பட்டது

“இந்தியாவின் முதலாவது விடுதலைப் போர்”, அல்லது “சிப்பாய்க் கலகம்” என அழைக்கப்படும்
இந்தியச் சிப்பாய்க் கிளர்ச்சி, 1857 (Indian Rebellion of 1857) அல்லது சிப்பாய்க் கலகம் மே 10, 1857 இல் இந்தியாவில் மீரட் என்ற நகரில் இதே நாளில் ஆரம்பிக்கப்பட்டது.

இக்கிளர்ச்சி பின்னர் இந்தியாவின் பல இடங்களிலும், குறிப்பாக இந்தியாவின் மத்திய மலைப் பகுதிகளில், பரவியது. பொது மக்கள் பலரும் இக்கிளர்ச்சியில் பங்கெடுத்துக் கொண்டனர்.

முக்கிய கிளர்ச்சி இன்றைய உத்தரப் பிரதேசம், உத்தரகாண்டம், வடக்கு மத்தியப் பிரதேசம், டெல்லி, மற்றும் குர்காவுன் ஆகிய இடங்களை மையமாகக் கொண்டிருந்தது. கிளர்ச்சியாளர்கள் பிரித்தானியப் படையினருக்கு ஒரு பெரும் சவாலாக விளங்கினர்

. ஜூன் 20, 1858 இல் குவாலியர் நகரின் வீழ்ச்சியுடன் இது முடிவுக்கு வந்தது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com