வடக்கு மாகாண கிராமிய அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் பரீட்சை பெறுபேறுகள் வெளியாகியுள்ளன

northern_provincial_council-720x480வடக்கு மாகாண கிராமிய அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் தரம் 3 பதவிக்காக பட்டதாரிகளிடம் நடாத்தப்பட்ட போட்டிப் பரீட்சை பெறுபேறுகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.

பெறுபேறுகளை பார்வையிட இங்கு அழுத்தவும்

RDO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com