மரணம் முடிவல்ல இறுவட்டு முன்னோட்டம்

தமிழினப் படுகொலையின் 9ஆம் ஆண்டு நினைவேந்தலையிட்டு தாயக இளைஞர்களால் உருவாக்கம் பெற்று ”மரணம் முடிவல்ல” இது மூங்கில் காற்றின் இசை எனும் இறுவட்டு வெளிவருகிறது. அதன் முன்னோட்டம் வெளியாகியுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com