சர்வஜன வாக்கெடுப்பு அவசியம் உயர்நீதி மன்றம் தீர்ப்பு!

தேசிய வருமான சட்டமூலம் திருத்தமின்றி நிறைவேற்ற சர்வஜன வாக்கெடுப்பு அவசியம் என உயர் நீதிமன்றம் தீர்ப்பு வழங்கியுள்ளது.

புதிய உள்நாட்டு இறைவரி சட்டம் தொடர்பான சட்டமூலம் திருத்தமின்றி நிறைவேற்ற சர்வஜன வாக்கெடுப்பு அவசியம் என்ற உயர் நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பை நாடாளுமன்றம் இன்று (4) ஆரம்பமாகிய போது சபாநாயகர் கருஜயசூரிய இதனைத் தெரிவித்தார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com