ஆமியின் டீலுக்கு அமைச்சரவை அங்கீகாரம்

முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தின் கோப்பாபுலவு காணிகளை விடுவிக்க இராணுவத்தரப்பு கேட்ட தொகையை வழங்கி காணிகளைப் பெற்று மக்களிடம் கையளிக்க அமைச்சரவை அங்கீரம் வழங்கியுள்ளது.
கோப்பாபுலவு கிராமத்து மக்களை மீள்குடியேற்றுவதற்காக இராணுவ கட்டுப்பாட்டில் உள்ள 111 ஏக்கர் காணியினை விடுவிப்பதற்கு இணக்கம் தெரிவித்த இராணுவ தளபதி புதிய இடங்களில் முகம் அமைக்க பாதுகாப்பு அமைச்சுக்கு 148 மில்லியன் ரூபா பணம் வழங்க வேண்டும் என கேட்டிருந்தாார். அதனடிப்படையில், அக்காணிப்பகுதியினை விடுவிப்பதற்குத் தேவையான நிதியினை ஒதுக்கிக் கொள்வதற்காக சிறைச்சாலைகள் மறுசீரமைப்பு, புனர்வாழ்வளிப்பு, மீள்குடியேற்ற மற்றும் இந்துமத அலுவல்கள் அமைச்சர் கௌரவ டி.எம்.சுவாமிநாதனால் முன்வைக்கப்பட்ட யோசனைகளுக்கு அமைச்சரவை அங்கீகாரம் வழங்கியுள்ளது. இந்நிலையில் இராணுவம் கேட்ட பணத்தினை வழங்கி காணிகளை மீளப்பெற முடியும் என மீள்குடியேற்ற அமைச்சு குறிப்பிட்டுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com