சித்திரவதை முகாம் நடாத்த வேண்டிய தேவை இராணுவத்திற்கு இல்லை.

வலி.வடக்கு வீமம் காமம் பகுதியில் இராணுவ சித்திரவதை முகாம் எதுவும் இல்லை என இலங்கை இராணுவ ஊடக பேச்சாளர் பிரிகேடியர் ஜயனாத் ஜெயவீர தெரிவித்துள்ளார்.
கடந்த 25  வருடகாலமாக இராணுவத்தினரின் அதிஉயர் பாதுகாப்பு வலயமாக இருந்து கடந்த 29ம் திகதி விடுவிக்கப்பட்ட வீமம்காமம் பகுதியில் இரு வீடுகள் இராணுவத்தினரின் சித்திரவதை கூடமாக இயங்கி இருக்கலாம் என சந்தேகம் தெரிவிக்கப்பட்டு இருந்தது.
அது தொடர்பில் இலங்கையில் உள்ள தனியார் செய்தி நிறுவனம் ஒன்றுக்கு கருத்து தெரிவிக்கையிலையே , இராணுவ ஊடக பேச்சாளர் அவ்வாறு தெரிவித்தார்.
மேலும் தெரிவிக்கையில் ,
இராணுவத்தினர் இரகசிய முகாம்களையோ, சித்திரவதை முகாம்களையோ நடத்த வில்லை அவாறான முகாம்களை நடாத்த வேண்டிய தேவை இராணுவத்தினருக்கு இருந்ததில்லை. என தெரிவித்தார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com