2015 ம் ஆண்டு உயர்தரம் மாணவர்களுக்கு கல்வியற் கல்லூரிக்கான விண்ணப்பம்!

2015 ம் ஆண்டு உயர்தர பரீட்சை எழுதிய மாணவர்களுக்கு கல்வியற் கல்லூரிக்கான விண்ணப்பம் கோரப்பட்டுள்ளது.
மேலதிக விபரங்களுக்கு பின்வரும்   வர்த்தமானி அறிவித்தலை  பார்வையிடவும்.

GazetteT17-11-02

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com