யோஷித ராஜபக்ஸவிடம் CSN தொடர்பில் 4 மணித்தியாலங்கள் வாக்குமூலம் பதிவு

1733050496yoshitha5பொலிஸ் நிதி மோசடி விசாரணைப் பிரிவிற்கு யோஷித ராஜபக்ஸ இன்று அழைக்கப்பட்டிருந்தார்.

CSN தொலைக்காட்சி தொடர்பில் இடம்பெறும் விசாரணைகளுக்கு வாக்குமூலம் பெற்றுக்கொள்வதற்காக யோஷித ராஜபக்ஸ பொலிஸ் நிதி மோசடி விசாரணைப்பிரிவினால் அழைக்கப்பட்டிருந்தார்.

சுமார் நான்கு மணித்தியாலங்கள் அவரிடம் வாக்குமூலம் பதிவு செய்யப்பட்டது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*