புதிய பரிமாணத்தில் ஊடக விழுமியங்களோடு பயணிக்கட்டும் – தேவானந்த்

அரச பதிவு பெற்ற இணையத்தளமாக வாகீசம் இணையம் யாழ்ப்பாபணத்தைத் தளமாகக் கொண்டு 15.01.2016 தைப்பொங்கல் திருநாளில் இல் இருந்து  செயற்படவுள்ள நிலையில் வாகீசத்தோடு தனது கருத்துக்களை யாழ் பல்கலைக்கழக ஊடக வளங்கள் மற்றும் பயிற்சி மைய பணிப்பாளர் திரு தே.தேவானந் தனது கருத்துக்களை பகிர்ந்துகொண்ட போது…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*