சுதந்திர தின நிகழ்வில் தமிழிலும் தேசிய கீதம் (வீடியோ)

இன்று காலிமுகத்திடலில் இடம்பெற்ற சுதந்திரதின நிகழ்வுகளில் தமிழிலும் தேசிய கீதம் பாடப்பட்டுள்ளது. 

இலங்கை சுதந்திரம் பெற்ற பின்னர், 1949ம் ஆண்டு சுதந்திர சதுக்கத்தில் நடைபெற்ற முதலாவது சுதந்திர தின விழாவில் இலங்கையின் தேசிய கீதம் தமிழ், சிங்கள மொழிகளில் பாடப்பட்டமை குறிப்பிடத்தக்கது. 

இந்தநிலையில், பல தசாப்தங்களின் பின்னர் இலங்கையின் சுதந்திர தின நிகழ்வுகளில் மீண்டும் தமிழ் மொழியில் தேசிய கீதத்தை கேட்க முடிந்துள்ளது. 

(நன்றி வீடியோ அததெரண)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*