வேலையற்ற பட்டதாரிகளின் பிரச்சினைக்கு தீர்வு காண குழு – அரசாங்கம் நியமிப்பு

வேலையற்ற பட்டதாரிகளின் பிரச்சினைக்கு தீர்வு காண குழு ஒன்றை அரசாங்கம் நியமித்துள்ளது. அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்களாக நாடு முழுவதும் 60 ஆயிரம் பட்டதாரிகள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளதாக அரச நிர்வகம் மற்றும் முகாமைத்துவ அமைச்சின் செயலாளர் ஜே. தடல்லகே தெரிவித்தார்.

அண்மைய காலமாக நாடு முழுவதும் வேலையற்ற பட்டதாரிகள் தமக்கு வேலையை வலியுறுத்திப் போராட்டங்களில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இவர்களின் நான்கு ஆண்டுகளுக்கு மேலாக பட்டங்களை நிறைவுசெய்துவிட்டு வேலையின்றி இருக்கும் பட்டதாரிகளும் உள்ளனர்.

மத்திய அரசின் திணைக்களங்கள் மற்றும் அலுவலகங்கள் மாத்திரமின்றி மாகாண அரசின் திணைக்களங்களம் மற்றும் அலுவலகங்களிலும் அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்கள் பணியாற்றுவதாக ஜே. தடல்லகே தெரிவித்துள்ளார்.

இந்த நிலையில் அரசில் உள்ள வெற்றிடங்களுக்கு அவர்களை நியமனம் செய்ய தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது. வேலையற்ற பட்டதாரிகளை உரிய முறையில் தகுதிக்குக்குரிய சேவையினை வழங்குவது தொடர்பிலேயே அக் குழு ஆராய்ந்து வருவதாக அரச நிர்வகம் மற்றும் முகாமைத்துவ அமைச்சின் செயலாளர் கூறுகிறார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com