வாகீசம் கருத்துருவாக்கத்தை விதைக்கட்டும் – நிலாந்தன்

வாகீசம் இணையம் யாழ்ப்பாபணத்தைத் தளமாகக் கொண்டு 15.01.2016 தைப்பொங்கல் திருநாளில் இல் இருந்து  அரச பதிவு பெற்ற இணையத்தளமாக செயற்படவுள்ள நிலையில் வாகீசத்தோடு தனது கருத்துக்களை அரசியல் ஆய்வாளரும் கவிஞருமான திரு நிலாந்தன் தனது கருத்துக்களை பகிர்ந்துகொண்ட போது…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com