வன்னி மாவட்டம் – தபால் மூல வாக்களிப்பு முடிவுகள்

வன்னி மாவட்டம் – தபால் வாக்குகள்

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சி 3681 57.52%
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 1444 22.57%
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 770 12.03%
ஸ்ரீ லங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ் 185 2.89%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 78 1.22%
ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி 69 1.08%
அகில இலங்கை தமிழ்க் காங்கிரஸ் 63 0.98%
தமிழர் விடுதலைக் கூட்டணி 41 0.64%
பிரஜைகள் முன்னணி 40 0.63%
ஈழவர் ஜனநாயக முன்னணி 6 0.09%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com