வடமாகாண விவசாய அமைச்சருக்கு எதிராக பிரேரணை. (முழு விபரம் விரைவில்)

வடமாகாண விவசாய அமைச்சருக்கு எதிராக ஊழல் குற்ற சாட்டுகளை மாகாண சபையில் ஆளும் கட்சி உறுப்பினர் பிரேரணை முன் மொழிவு. குறித்த பிரேரணை சபையில் உறுப்பினர்கள் எவரின் எதிர்ப்பும் இன்றி ஏக மனதாக ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டது.
வடமாகாண சபையின் மாதாந்த அமர்வு செவ்வாய்க்கிழமை காலை கைதடியில் உள்ள பேரவைக் கட்டடத்தில் நடைபெற்றது. அதிலையே குறித்த பிரேரணை முன் மொழியப்பட்டு எதிர்ப்பின்றி நிறைவேற்ற பட்டது.

(பிரேரணை குறித்த முழு விபரம் இரண்டாம் இணைப்பில் வெளியிடப்படும்)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com