வடக்கு மாகாணத்தில் 849 பட்டதாரிகளுக்கு ஆசிரிய நியமனம் – விண்ணப்ப விபரம் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

Vakeesam # Teaching Examபட்டதாரிகளை ஆசிரியர் சேவையில் இணைத்துக் கொள்வதற்காக வடக்கு மாகாண சபையினால் விண்ணப்பங்கள் கோரப்பட்டுள்ளன. இதன்மூலம் வடக்கு மாகாணத்திலுள்ள 849 பட்டதாரிகளினை உள்ளீர்புச் செய்யவுள்ளதா அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

 Vakeesam # Teaching Exam - 01 Vakeesam # Teaching Exam - 02 Vakeesam # Teaching Exam - 03 Vakeesam # Teaching Exam - 04 Vakeesam # Teaching Exam - 05 Vakeesam # Teaching Exam - 06 Vakeesam # Teaching Exam - 07

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com