வடக்கு மற்றும் கிழக்கு மாகாணங்களில் 100 விகாரைகளை புனரமைக்க அமைச்சரவை அனுமதி

vkaraiவடக்கு மற்றும் கிழக்கு மாகாணங்களில் காணப்படும் விகாரைகளை புனரமைப்பு செய்வதன் அவசியம் உணரப்பட்டுள்ளதாகவும்  இதனடிப்படையில் 100 விகாரைகளை புனரமப்புச் செய்வதற்கான நடவடிக்கைக்காக புத்தசாசன அமைச்சர் கௌரவ கலாநிதி விஜயதாச ராஜபக்ஷ அவர்களினால் முன்வைக்கப்பட்ட யோசனைகளுக்கு அமைச்சரவை அங்கீகாரம் வழங்கியுள்ளது.

இதற்கான நிதியாக சீனாவின் குவாந்தூன் (Gwandoon) பிரதேச பௌத்த சங்கத்தின் தலைவர் வண. மிங்க் செங் (Rev.Ming Sheng) மத குருவினால் நன்கொடையாக வழங்கப்பட்ட 20.24 மில்லியன் ரூபாய்களை உபயோகித்து வடக்கு மற்றும் கிழக்கு மாகாணங்களில் 100 விகாரைகளில் காணப்படும் ஆரோக்கிய வசதிகளை மேம்படுத்துவதற்கான வேலைத்திட்டங்களை செயற்படுத்த தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com