யாழ் மாவட்டம் தபால் மூல வாக்களிப்பு முடிவுகள்

யாழ்ப்பாணம் மாவட்டம் – தபால் வாக்குகள்

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சி 10087 66.37%
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 1472 9.69%
அகில இலங்கை தமிழ்க் காங்கிரஸ் 1398 9.2%
ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி 1233 8.11%
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 591 3.89%
தமிழர் விடுதலைக் கூட்டணி 168 1.11%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 21 0.14%
ஈழவர் ஜனநாயக முன்னணி 18 0.12%
சோசலிச சமத்துவக் கட்சி 8 0.05%
அகில இலங்கை தமிழர் மகாசபை 7 0.05%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com