யாழ் மாநகரசபை எந்தக் கட்சிக்கும் பெரும்பான்மை இல்லை – கூட்டாட்சிக்கே வாய்ப்பு

யாழ் மாநகரசபை
த.தே.கூ – 16
த.தே.ம.மு – 13
ஈ.பி.டி.பி – 10
ஜ.தே.க – 03
இ.சு.க – 02
த.வி.கூ – 01

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com