யாழ் சிறைச்சாலை 2ம் கட்டப் பணிகளிற்கு 623.32 மில்லியன் ரூபா நிதி ஒதுக்கீடு

Prisons - Jaffnaஆயிரம் கைதிகளைத் தடுத்துவைக்கக்கூடிய யாழ்ப்பாணம் பண்ணை சிறைச்சாலை தொகுதியின் இரண்டாம் கட்ட நிர்மாணப் பணிகளை மேற்கொள்வதற்கு சிறைச்சாலைகள் மறுசீரமைப்பு, புனர்வாழ்வளிப்பு மீள்குடியேற்றம் மற்றும் இந்துமத அலுவல்கள் அமைச்சர் டி.எம்.சுவாமிநாதன்அவர்களினால் முன்வைக்கப்பட்ட யோசனைகளுக்கு அமைச்சரவை அங்கீகாரம் வழங்கியூள்ளது.

இதன் அடிப்படையில் இரண்டாம் கட்ட நிர்மாணப் பணிகளிற்கு 623.32 மில்லியன் ரூபா நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.

அதன் முதற்கட்ட நிர்மாணப்பணிகள் முடிவூக்கு கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் 130 கைதிகளுக்கு போதிய தங்குமிட வசதிகள் காணப்படுகின்றது.

2001 ஆம் ஆண்டில் நான்கு தனியார் வீடுகளில் யாழ். சிறைச்சாலைத் தொகுதி நிறுவப்பட்டது. எனினும் தேசிய எதிர்பார்ப்புக்களை நிறைவூசெய்யக்கூடிய விதத்தில் அவசியமான அடிப்படை வசதிகள் கூட அவற்றில் காணப்படவில்லை. மேற்குறிப்பிடப்பட்ட சூழ்நிலையின் கீழ் சிறைச்சாலைகள் திணைக்களம் வசமுள்ள காணியொன்றில் புதிய சிறைக்கூட நிர்மாணப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுவருகின்றமை குறிப்பிடத்தக்கது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

vakeesam Like Page close[x]
Or wait 30 seconds
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com