யாழ் இந்துவின் 125 ஆவது ஆண்டுவிழா – நிகழ்வுகள்

(25.09.2015) யாழ்ப்பாணம் இந்துக்கல்லூரியின் 125 ஆவது ஆண்டுவிழா நிகழ்வுகள் நடைபெற்றுவருகின்றன. 24.09.2015 வியாழக்கிழமையன்று நடைபெற்ற நிகழ்வுகளில் கல்வி அமைச்சர் அகில விராஸ் காரியவம்சம் சிறுவர் விவகாரங்களுக்கான இராஜாங்க அமைச்சர் திரு விஜயகலா மகேஸ்வரன்,பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஈ.சரவணபவன், மற்றும் பாடசாலை அதிபர் ஆசிரியர்கள் மாணவர்கள் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர். 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

vakeesam Like Page close[x]
Or wait 30 seconds
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com