மும் மூர்த்திகள்தான் தமிழ்க் கூட்டமைப்போ !!

சந்திப்பின் பெயர் தமிழ்த்தேசியக் கூட்டமைப்பு – முஸ்லீம் காங்கிரஸ் சந்திப்பு – படத்தில முஸ்லீம் காங்கிரஸ் பிரதிநிதிகள் இருக்கிறார்கள். தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பு பிரதிநிதிகளைக் காணலயே !!                                      .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com