மறு அறிவித்தல் வரை பாடசாலைகளுக்கு பூட்டு

மறு அறிவித்தல் விடுக்கப்படும் வரை கண்டி மாவட்டத்தின் அனைத்து பாடசாலைகளும் மூடப்பட்டிருக்கும் என கல்வி அமைச்சர் அகிலவிராஜ் காரிவசம் தெரிவித்துள்ளார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com