மத்திய வங்கி புதிய ஆளுநர் நியமனம் ஒத்திவைப்பு

photo_480885மத்திய வங்கி ஆளுனராக பதவி வகிக்கும் அர்ஜுன் மஹேந்திரனுக்கு பதிலாக புதிய ஆளுனர் இன்று நியமிக்கப்படுவார் என எதிர்ப்பார்க்கப்பட்ட நிலையில்

இன்னும் ஓரிரு நாட்களுக்கு இந்த நியமனம் வழங்கப்படமாட்டாது என அரசியல் உயர்மட்ட தகவல்கள் மடவளை நியுசுக்கு தெரிவித்தன.

மத்திய வங்கி முறிகள் தொடர்பான அறிக்கை இன்று கோப் குழுவுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள கோப் குழு அறிக்கை ஒன்றை வழங்கவுள்ளது இந்த நிலையில் இன்னும் ஓரிரு நாட்களுக்கு இந்த நியமனம் வழங்கப்படமாட்டாது என தெரிவிக்கப்படுகிறது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com