மட்டக்களப்பு மாவட்டம் – இறுதி முடிவு

மட்டக்களப்பு மாவட்டம் – இறுதி முடிவு

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம் இடங்கள்
இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சி 127185 53.25% 3
ஸ்ரீ லங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ் 38477 16.11% 1
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 32359 13.55% 1
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 32232 13.49% 0
தமிழர் விடுதலைக் கூட்டணி 959 0.4% 0
அகில இலங்கை தமிழ்க் காங்கிரஸ் 865 0.36% 0
ஈழவர் ஜனநாயக முன்னணி 790 0.33% 0
ஜனநாயகக் கட்சி 424 0.18% 0
அகில இலங்கை தமிழர் மகாசபை 401 0.17% 0
எமது தேசிய முன்னணி 341 0.14% 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com