பேராதனைப் பல்கலைக்கழக கலைமாணி (வெளிவாரி) பெறுபேறுகள் வெளியாகியுள்ளன

crestபேராதனைப் பல்கலைக்கழகத்தில் 2014-2015 கல்வியாண்டு வெளிவாரி கலைமாணிப் (B.A) பட்டப்படிப்பை மேற்கொண்ட மாணவர்களின் பெறுபேறுகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன. கீழ்வரும் இணைப்பினூடாக மாணவர்கள் தங்கள் பெறுபேறுகளைப் பார்வையிட முடியும்

 பெறுபேறுகளைப் பார்வையிட 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com