பிராந்திய ஊடகவியலாளரின் தந்தை காலமானார்

வாகீசம் இணையத்தின் மலையக பிராந்திய ஊடகவியலாளரான க.கிஷாந்தனின் தந்தையும் அட்டன் – பத்தனை கிரேக்லி தோட்டத்தைச் சேர்ந்த தொழிற்சாலை உதவி உத்தியோகத்தருமான சண்முகம் கணேசன் 08.03.2017 அன்று புதன்கிழமை இரவு 10 மணியளவில் இயற்கை எய்தியுள்ளார்.

ஸ்டோனிகிளிப் தோட்ட நிர்வாகத்தின் கீழ் இவர் இதற்கு முன்னர் களஞ்சிய அறை கட்டுப்பாட்டாளராகவும், கணக்காய்வாளராகவும் கடமைபுரிந்திருந்தார்.

அன்னாரின் இறுதிக் கிரியை சனிக்கிழமை 11.03.2017 காலை 10.00 மணிக்கு பத்தனை கிரேக்லி தோட்டத்தின் இல்லத்தில் இடம்பெற்று தகனகிரியைகள் கொமர்ஷல் தகனசாலையில் இடம்பெறும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

vakeesam Like Page close[x]
Or wait 30 seconds
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com