பாடசாலைகளில் சமாதானக் கல்வி – சந்திரிக்கா

பாடசாலைகளில் சமாதானம் பற்றி கற்பிக்கப்படும் என முன்னாள் ஜனாதிபதி சந்திரிக்கா பண்டாரநாயக்க குமாரதுங்க தெரிவித்துள்ளார். சமாதானக் கல்வி மற்றும் முரண்பாட்டுத் தீர்வு என்ற பாடம் கல்வித் திட்டத்தில் இணைத்துக்கொள்ளப்பட உள்ளதாகக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.


இந்த விடயம் தொடர்பில் கல்வி அமைச்சுடன் ஆரம்ப கட்டப் பேச்சுவார்த்தைகள் நடத்தப்பட்டுள்ளன. நாட்டின் சில பல்கலைக்கழகங்களில் பட்ட மற்றும் பட்டப் பின் படிப்புக் கற்கை நெறிகளில் சமாதானம் குறித்து கற்பிக்கப்பட்டு வருகின்றமை குறிப்பிடத்தக்கது. பல்கலாச்சார செயற்பாடுகள் பலவற்றை முன்னெடுக்க சந்திரிக்கா தலைமையிலான தேசிய ஐக்கிய மற்றும் நல்லிணக்க காரியாலயம் தீர்மானித்துள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com