பாடசாலைகளின் 500 மீற்றருக்குட்பட்ட தூரத்தில் சிகரட்விற்க தடை

பாடசாலைகளுக்கருகில் 500 மீற்றருக்குட்பட்ட பிரதேசத்தில் சிகரட் விற்பனை செய்வதை தடைசெய்ய சுகாதார அமைச்சு முடிவு செய்துள்ளது. இது தொடர்பான அமைச்சரவைப்பத்திரம் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளதோடு அதற்கு அனுமதி கிடைத்ததும் இந்த திட்டம் அமுல்படுத்தப்பட இருப்பதாக அமைச்சு அறிவித்துள்ளது.

தற்போதைய அரசாங்கம் தேகாரோக்கியமான நோய்களற்ற மாணவர் பரம்பரையை உருவாக்க நடவடிக்ைக எடுத்து வருகிறது. அதன் ஒரு அங்கமாக பாடசாலை மாணவர்களை புகைப் பழக்கத்திலிருந்து பாதுகாக்கும் நோக்கில் பாடசாலைகளில் இருந்து 500 மீட்டர் பிரதேசத்திற்குள் சிகரட் விற்பதை தடை செய்ய அமைச்சு நடவடிக்ைக எடுத்துள்ளது.

அரசாங்கம் இவ்வாறான நடவடிக்ைக எடுப்பதன் மூலம் சிகரட் விற்பனை செய்வதை பலவீனப்படுத்த நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது.

இளைஞர் சமூகம் சிகரட் பாவனையிலிருந்து ஒதுங்கி வருகிறது. இந்த நிலையில் புகையிலை கம்பனிகளின் கழுகுப் பார்வை பாடசாலை மாணவர்கள் மீது விழுந்துள்ளது.

இதனாலே பாடசாலைகளுக்கு 500 மீட்டர் அண்மித்த பிரதேசத்தில் சிகரட் விற்பனை செய்வதை தடை செய்து அதனூடாக பாடசாலை மாணவர்களை சிகரட் பாவனையிலிருந்து பாதுகாக்க முடிவு செய்துள்ளோம்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

vakeesam Like Page close[x]
Or wait 30 seconds
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com