பருத்தித்துறை நகரசபை மற்றும் சாவகச்சேரி பிரதேச சபைகளில் காங்கிரஸ் முன்னிலை

பருத்துறை நகரசபை
த.தே.கூ – 05
த.தே.ம.மு – 06
ஈ.பி.டி.பி – 02
த.வி.கூ – 01
சுயேட்சை குழு – 01

—————————————————–

சாவகச்சேரி நகரசபை
த.தே.கூ – 05
த.தே.ம.மு – 06
ஈ.பி.டி.பி – 03
ஜ.தே.க – 01
இ.சு.க – 01
த.வி.கூ – 01
சுயேட்சை குழு – 01

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com