பயணச்சீட்டு வழங்காத தனியார் பஸ்களுக்கு எதிராக சட்டநடவடிக்கை

பொதுப் போக்குவரத்தில் தனியார் பஸ்களில் பயணிகள் போக்குவரத்து செய்யும் போது பயணச்சீட்டு வழங்காத பஸ் உரிமையாளர்களுக்கு எதிராக சட்ட நடவடிக்கை எடுப்பதாக பயணிகள் போக்குவரத்து அதிகாரசபை கூறியுள்ளது.

பொதுப் போக்குவரத்து பஸ்களில் பயணம் செய்யும் பயணிகளுக்கு பயணச்சீட்டு வழங்குவது கட்டாயமானது என்று அதிகாரசபையின் தலைவர் துசித ருவன் வணிகரத்ன கூறினார்.

பொதுப் போக்குவரத்துபஸ்களில் பயணம் செய்யும் பயணிகள் பயணச்சீட்டு பெற்றுக் கொள்வது அவர்களின் உரிமை என்று அவர் கூறியுள்ளார்.

அவ்வாறு நடந்துகொள்ளத் தவரும் பஸ்கள் தொர்பில் அதிகாரசபைக்கு அறியத் தருமாறு துசித ருவன் வணிகரத்ன கூறினார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com