பட்டதாரிகள் ஆளுநரிடம் மகஜர் கையளிப்பு

வட மாகாண வேலையற்ற பட்டதாரிகள் இன்று ஆளுநர் அலுவலகத்தின் முன் ஒன்று கூடினர். இதன்போது ஆளுநருக்கு மகஜர் ஒன்றும் கையளிக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த மகஜரில் “எமது கவனயீர்ப்பு போராட்டத்தின் கோரிக்கைக்கு அமைவாக அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் வெற்றிடத்தினை நிரப்புவதற்கான அரச வர்த்தகமானி கோரப்பட்டுள்ளது. எனினும் இவ் வர்த்தகமானியில் குறித்த நியமனத்திற்கான வயது 35 ஆக மட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இவ் வயதெல்லையை 45 வயதாக அதிகரிக்க வேண்டும். அத்தோடு பட்ட இறுதி திகதியை உள்வாங்குதல் வேண்டும் எனவும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. பட்டதாரிகளை உள்ளீர்ப்புச் செய்வதற்கு அண்மையில் வெளியிடப்பட்ட வர்த்தமானியில் வயதெல்லை 35 ஆக குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com