நோர்வே திரைப்படவிழாவில் மூன்று விருதுகள் பெற்ற மனசுக்குள் ஒரு மழைச்சாரல்

குமாரசாமி உதயரூபனின் ராஜ் மூவீஸ் தயாரிப்பில் வினோதனின் இயக்கத்தில் ஈழத்துக் கலைஞர்களின் படைப்பாக வெளியாகிய மனசுக்குள் ஒரு மழைச்சாரல் முழு நீளத் திரைப்படம்   நோர்வேயின் 08 ஆவது சர்வதேச தமிழ் திரைப்பட விருதுவழங்கும் விழாவில் மூன்று விருதுகளைப் பெற்றுள்ளது.
சிறந்த படம் மற்றும் சிறந்த நடிகர், சிறந்த நடிகை ஆகிய விருதுகளை மனசுக்குள் ஒரு மழைச்சாரல் பெற்றுள்ளது.
சிறந்த படத்திற்கான விருது தயாரிப்பாளர் உதயருபனுக்கும், சிறந்த நடிகருக்கான விருது ஜெராட் (படம் ;மனசுக்குள் ஒரு மழைச்சாரல்) சிறந்த நடிகைக்கான விருது ; மிதுனா ( படம் ;மனசுக்குள் ஒரு மழைச்சாரல்) ஆகிய மூன்று விருதுகளை இப் படம் பெற்றுள்ளது. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com