நேர்முகத் தேர்வுக்கு அழைக்கப்படவுள்ள யாழ் மாவட்ட பட்டதாரிகளின் விபரங்கள் பார்வையிடலாம்

நேர்முகத் தேர்வுக்கு அழைக்கப்படவுள்ள யாழ் மாவட்ட பட்டதாரிகளின் விபரங்கள் யாழ் மாவட்டச் செயலகத்தினால் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. பெயர் விபரங்களை யாழ் மாவட்டச் செயலக பெயர்ப் பலகையிலும் இணையத்தளத்திலும் பார்வையிட முடியும்.

பெயர் விபரங்களைப் பார்வையிட 

http://www.jaffna.dist.gov.lk/images/downloads/Stores/name.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com