நீங்கள் உள்ளூராட்சித் தேர்தலில் போட்டியிடுபவரா ? வேட்பாளர் அறிமுகத்துக்கு அனுப்பிவையுங்கள் !

வாகீசம் இணையத்தில் வேட்பாளர் அறிமுகம்
18.01.2018 முதல் 06.01.2018 வரை

நீங்கள் உள்ளூராட்சித் தேர்தலில் போட்டியிடுபவரா ?
01) உங்களது புகைப்படம்
02) உங்களது முழுப்பெயர்
03) நீங்கள் போட்டியிடும் வட்டார பெயர்
04) வட்டார இலக்கம்
05) வட்டார கிராம சேவகர் பிரிவுகள்
06) உங்கள் தொகுதி
07) உங்கள் மாவட்டம்
08) போட்டியிடும் கட்சி அல்லது குழு பெயர்
09) நீங்கள் வேட்பாளர் என்பதை உறுதிப்படுத்தும் ஏதாவது ஆவணப் பிரதி (கட்டாயமானது)
ஆகிய விபரங்களுடன் உங்களைப் பற்றிய சிறு அறிமுகத்தையும் எழுதி உடன் அனுப்பிவையுங்கள்

அனுப்பவேண்டி மின்னஞ்சல் முகவரி
vakeesamnews@gmail.com

நிபந்தனைகள்
01) முற்றிலும் இலவசமாகப் பிரசுரிக்கப்படும்
02) தேர்தல் குறித்த தங்களது வெளியீடுகள் மற்றும் விளம்பரங்கள் பிரசுரிக்கப்பட மாட்டாது. அவை பிரசுரிப்பதாயின் கட்டணம் அறவிடப்படும்.
03) தாங்கள் மீது ஏதேனும் குற்றச்சாட்டு நிரூபிக்கப்பட்டதாக மக்களால் அடையாளப்படுத்தப்பட்டால் தங்கள் பதிவு இணையத்திலிருந்து நீக்கப்படும்.

– வாகீசம் ஆசிரியர் குழு –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

vakeesam Like Page close[x]
Or wait 30 seconds
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com