நிதியமைச்சருக்கு எதிரான நம்பிக்கையில்லா பிரேரணை

நிதியமைச்சர் ரவி கருணாநாயக்கவிற்கு எதிரான நம்பிக்கையில்லா பிரேரணை பாராளுமன்ற சபாநாயகர் கரு ஜயசூரியவிடம் கையளிக்கப்பட்டதாக பாராளுமன்ற உறுப்பினர் டலஸ் அழகப்பெரும தெரிவித்தார். 

இதில் 44 பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் கையெழுத்திட்டுள்ளதாக பாராளுமன்ற உறுப்பினர் டலஸ் அழகப்பெரும தெரிவித்தார். 

2016ம் ஆண்டிற்கான வரவு செலவு திட்டத்தில் கல்விக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ள நிதி தவறான தகவல்களின் அடிப்படையில் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தே நிதியமைச்சருக்கு எதிராக நம்பிக்கையில்லா பிரேரணை சமர்பிக்கப்பட்டுள்ளது. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com