நாவற்குழி, கைதடி பாலங்கள் புனரமைப்பு பணி ஆரம்பம்

வடக்கு மாகாணத்தில் முன்னர் தற்காலிகமாக இரும்பு கேடர்களால் அமைக்கப்பட்ட பாலங்கள் அகற்றப்பட்டு தற்போது புதிதாக கொங்கிறீட் பாலங்களாக மாற்றும் வேலைகள் வீதி அபிவிருத்தி அதிகாரசபை சபையினால் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளன.
இதன்படி இலங்கையில் அமைக்கப்படவுள்ள ஆயிரம் பாலத் திட்டத்தில் வடக்கில் மட்டும் 82 பாலங்களை அமைக்க அனுமதி கிடைத்துள்ளது. தற்போது 32 பாலங்களின் நிர்மாணப் பணிகள் முழுமையாக முடிவடைந்துள்ளதுடன் மிகுதி 50 பாலங்கள் புனரமைக்கும் பணிகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது.
 யாழ்ப்பாணத்தில் நாவற்குழி, கைதடிப் பாலங்களின் புணரமைப்பு பணிகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளதை படங்களில் காணலாம். இங்கு முன்பு கேடர்களால் அமைக்கப்பட்ட பாலம் அகற்றப்படவுள்ளதுடன் நீண்ட விசாலமான கொங்கறீட் பாலங்கள் அமைக்கப்படவுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

vakeesam Like Page close[x]
Or wait 30 seconds
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com