நான் சொல்வதெல்லாம் உண்மை

இலங்கை நாடாளுமன்றத் தேர்தல் யாழ் மாவட்ட வேட்பாளர் சட்டவாளர் திரு சுமந்திரன் அவர்களின் நண்பர்கள் அல்லது ஆதரவாளர்கள் இருந்தல் இணைக்கப்பட்டுள்ள இரண்டு கோப்புக்களையும் தரவிறக்கி (அடுத்த ஊடக சந்திப்பிற்கு முன்) அவரிடம் சென்று சேர்க்கவும். 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com