தோட்டத் தொழிலாளர்கள் சம்பளம் அதிகரிப்பு

அடுத்த ஆண்டு முதல் தோட்டத் தொழிலாளர்கள் உட்பட தனியார் துறை ஊழியர்களின் சம்பளம் அதிகரிக்கப்படும் என்று தொழில் துறை அமைச்சர் ஜோன் செணவிரட்ன தெரிவித்துள்ளார். 

வரவு செலவு திட்டத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது போன்று 2,500 ரூபாவினால் அதிகரிக்கப்படும் என்று அமைச்சர் கூறியுள்ளார். 

இன்று பாராளுமன்றில் வரவு செலவு திட்ட விவாதத்தில் உரையாற்றி அமைச்சர் இதனை தெரிவித்துள்ளார். 

இவ்வாறு அதிகரிக்கப்படவுள்ள 2,500 ரூபா, அடிப்படை சம்பளத்துடன் இணைக்கப்படும் என்று நிதியமைச்சர் ரவி கருணாநாயக்க தெரிவித்தார். 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com