தேசியப் பட்டியல் தவிர்த்து நாடாளுமன்றத் தேர்தல் – ஆசனங்கள்

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 93 

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 83
தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பு 14
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 04
ஈ.பி.டி.பி. 01
மு.க (தனி). 01 ஆசனம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com