தெற்கு அதிவேகப்பாதையின் இரண்டாம் பகுதிக்கு அனுமதி

தெற்கு அதிவேக நெடுஞ்சாலையை நீடிக்கும் கருத்திட்டத்தின் இரண்டாவது பகுதியை நிர்மாணிப்பதற்கான அமைச்சரவை அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.
இவ்வீதி நிர்மாணிப்புப் பணி பெலியத்த தொடக்கம் வெட்டிய வரையில் 26 கிலோ மீற்றருக்கு இடம்பெறவுள்ளது.
இதற்கு தேவையான 360.29 அ.டொலர் மில்லியன் நிதியினை விருப்பு வாங்குநர் கடன் வசதியின் கீழ் சீனாவின் ஏற்றுமதி இறக்குமதி வங்கியிடமிருந்து பெற்றுக் கொள்வதற்கும், மிகுதமான நிதியான 63.58 அமெ.டொலர் மில்லியன் பணத்தை ஹற்றன் நெஷனல் வங்கியிடமிருந்து பெற்றுக் கொள்வதற்கும் தேவையான ஒப்பந்தங்களில் கையொப்பமிடப்படவுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com