சூரிய சக்தி சமர் வேலைத்திட்டம் ஆரம்பம் – இலங்கை மின்சாரசபை

இலங்கை மின்சார சபையினால் சூரிய சக்தி சமர் என்ற புதிய வேலைத் திட்டம் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது.
மின்சார உற்பத்தியில் 2050ம் ஆண்டளவில் தன்னிறைவு காண்பதினை இலக்காக கொண்டு இந்த வேலைத்திட்டத்தினை ஆரம்பித்துள்ளதாக இலங்கை மின்சார சபை அறிவித்துள்ளது.

இந்த வேலைத் திட்டத்தின் ஊடாக பத்து இலட்சம் பேருக்கு சூரிய சக்தியை பயன்படுத்தி மின்சாரத்தை உற்பத்தி செய்யும் வாய்ப்பு கிடைக்கும் என்றும் இலங்கை மின்சார சபை அறிவித்துள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

vakeesam Like Page close[x]
Or wait 30 seconds
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com