சு.க அமைச்சர்கள் எதிர்த்தாலும் புதிய யாப்பை உருவாக்குவதே அரசாங்கத்தின் நிலைப்பாடு

சுதந்திரக் கட்சி அமைச்சர்கள் சிலர் எதிர்த்தாலும் நிறைவேற்று ஜனாதிபதி முறையை ஒழித்து புதிய அரசியலமைப்பை உருவாக்குவதே அரசாங்கத்தின் கொள்கை என அமைச்சரவை பேச்சாளர் அமைச்சர் டொக்டர் ராஜித சேனாரத்ன தெரிவித்தார்.

புதிய அரசியலமைப்பை உருவாக்கவே மக்கள் ஆணை வழங்கப்பட்டதாக குறிப்பிட்ட அவர், ஆட்சி மாற்றத்திற்கு பங்களிக்காத சிலரே புதிய யாப்பு உருவாவதை எதிர்ப்பதாகவும் குறிப்பிட்டார்.

அமைச்சரவை முடிவுகளை அறிவிக்கும் ஊடக மாநாடு நேற்று(01) அரசாங்க தகவல் திணைக்களத்தில் நடைபெற்றது. புதிய அரசியலமைப்பு உருவாக்கப்பட மாட்டாது எனவும் ஜனாதிபதி முறை ஒழிக்கப்படாது எனவும் சுதந்திரக் கட்சி அமைச்சர்கள் கூறி வருவது குறித்து இங்கு வினவப்பட்டது. இதற்குப் பதிலளித்த அமைச்சர்:நிறைவேற்று ஜனாதிபதி முறையை ஒழித்து புதிய தேர்தல் முறை அடங்கலான புதிய யாப்பை உருவாக்குவதே அரசாங்கத்தின் கொள்கையாகும்.இதில் எந்த மாற்றமும் கிடையாது.

இதற்காகவே உப குழுக்கள் நியமிக்கப்பட்டு பரிந்துரைகள் பெறப்பட்டுள்ளன.அவை கட்சிகளின் கருத்துக்களை பெற அனுப்பப்பட்டுள்ளன.இதனை நிறைவேற்ற கட்சிகளின் ஒத்துழைப்பு அவசியமாகும்.

ஓரிரு சு.க அமைச்சர்களே புதிய யாப்பு உருவாகாமல் யாப்பு திருத்தமே இடம்பெறும் என்று கூறி வருகின்றனர். புதிய யாப்புக்கே ஜனவரி 8 ஆம் திகதி மக்கள் ஆணை வழங்கினர்.
அன்று ஆட்சிமாற்றத்திற்கு பங்களிக்காதவர்களே அரசாங்கத்தின் திட்டத்திற்கு எதிராக குரல் கொடுக்கின்றனர்.
இவர்கள் இந்த அரசாங்கத்தை உருவாக்கியவர்களல்ல. கட்சிகளின் ஆதரவு கிடைத்ததும் அரசியலமைப்பு திருத்தம் பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்படும் என்றார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com