சாவகச்சேரி, வலி தெற்கு, வலி வடக்கு பிரதேச சபைகளை தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பு கைப்பற்றியது

சாவகச்சேரி பிரதேச சபை
த.தே.கூ – 13
த.தே.ம.மு – 06
ஈ.பி.டி.பி – 04
ஜ.தே.க – 02
இ.சு.க – 03
த.வி.கூ – 02
சுயேட்சை குழு – 01

——————————————————–

வலி வடக்கு பிரதேச சபை
த.தே.கூ – 13
த.தே.ம.மு – 06
ஈ.பி.டி.பி – 08
ஜ.தே.க – 02
இ.சு.க – 04
த.வி.கூ – 02

————————————————————

வலி தெற்கு பிரதேச சபை
த.தே.கூ – 11
த.தே.ம.மு – 06
ஈ.பி.டி.பி – 04
ஜ.தே.க – 03
இ.சு.க – 04
த.வி.கூ – 02

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com