சட்டம் ஒழுங்குகள் அமைச்சு ரணில் வசம் !!

இன்று (25.02.2018) முற்பகல்  நிகழ்ந்த அமைச்சரவை மாற்றத்தின்போது பிரதமர் ரணில் விக்கிரமசிங்கவிற்கு கூடுதல் பொறுப்பாக சட்டம் ஒழுங்குகள் அமைச்சு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com