சட்டமூலத்தின் பின் 75-100 நாட்களில் உள்ளூராட்சி தேர்தல்!

நாடாளுமன்றத்தில் சட்டமூலம் நிறைவேற்றப்பட்டு 75-100 நாட்களில் உள்ளூராட்சி மன்ற தேர்தல்கள் இடம்பெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தேர்தல்கள் ஆணைக்குழுவின் தலைவர் இந்த தகவலை வெளியிட்டுள்ளார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com