க.பொ.த.சாதாரண பரீட்சையில் யாழ் இந்து மாணவன் தேசிய மட்டத்தில் தமிழ் மொழி மூலம் முதலிடம்

க.பொ.த சாதாரண தர பரீட்சையில் யாழ்.இந்து கல்லூரி மாணவன் அ.அ பிநந்தன் 9 பாடங்க ளில் A தர சித்தி பெற்று யாழ்.மாவட் டத்தில் 1ம் இடத்தையும், தேசிய மட்ட த்தில் தமிழ் மொழிமூலம் 1ம் இடத்தி னையும் தேசிய மட்டத்தில் 5ம் இடத் தினையும் பெற்றுள்ளார்.

2016ம் ஆண்டு க.பொ.த சாதாரண தர பரீட்சை பெறுபேறுகள் இன்றைய தினம் வெளியான நிலையில் குறித்த மாணவன் இந்த பெறுபேற்றை பெற்றுள்ளான்.

இது குறித்து அ.அபிநந்தன் ஊடகங் களுக்கு கருத்து தெரிவிக்கையில் எனது தாய் ஆசிரியர், தந்தை மருந் தாளர் எனது பெற்றோர் மற்றும் சித் தியின் ஊக்கமளிப்பினால் நான் சிறந்த பெறுபேற்றை பெற்றுள்ளேன்.

இந்நிலையில் உயிரியல் விஞ்ஞான துறையில் தொடர்ந்து கல்விகற்பதற் கு விரும்புகிறேன். அது தவறினால் நோய்கள் பற்றிய ஆய்வுதுறையில் கல்வியை கற்க விரும்புகிறேன். அதேபோல் எனது வெற்றிக்கு உழை த்த அனைவருக்கும் நன்றிகள் என கூறியுள்ளான்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

vakeesam Like Page close[x]
Or wait 30 seconds
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com