கட்டுப்பாடுகளை வாபஸ்பெற்றது யாழ். பல்கலை

யாழ் பல்கலைக்கழக கலைப்பீடாதிபதியால் அறிவிக்கப்பட்டிருந்த யாழ்.பல்கலைகழக மாணவர்கள் மற்றும் கல்விசார் ஊழியர்களிற்கான ஒழுங்கு விதிகள் மற்றும் கட்டுப்பாடுகள் யாவும் இரத்துச் செய்யப்பட்டுள்ளதாக யாழ் பல்கலைக்கழக கலைப்பீட பதில் பீடாதிபதி பேராசிரியர்மா.வேதநாதன் அறிவித்துள்ளார்.

மாணவர்கள் மற்றும் கல்வி சார் உத்தியோகஸ்தர்கள் டெனிம் மற்றும் ரி-சேர்ட் என்பவற்றை விரிவுரை நடைபெறும் நேரத்தில் அணிந்து இருப்பதை தவிர்த்தல். 
ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமைகளிலும் பெண்கள் சேலை அணிந்து விரிவுரைகளில் பங்கேற்க வேண்டும்.
தாடியுடன் விரிவுரைக்கு சமூகமளிக்க கூடாது. ஆகிய கட்டுப்பாடுகள் புதிதாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு உள்ளதாக கலைப்பீடாதிபதியினால் அறிவிப்பு விடுக்கப்பட்டிருந்த நிலையில் மாணவர்கள் மற்றும் சமூக மட்டத்தில் அதுதொடர்பில் பல்வேறு வாதப்பிரதிவாதங்கள் இடம்பெற்றுவந்தன. இந்நிலையில்  குறித்த ஒழுங்கு விதிகள் மற்றும் கட்டுப்பாடுகள் யாவும் இரத்துச் செய்யப்பட்டுள்ளதாக யாழ் பல்கலைக்கழக கலைப்பீட பதில் பீடாதிபதி ஒழுங்கு விதிகள் மற்றும் கட்டுப்பாடுகள் யாவும் இரத்துச் செய்யப்பட்டுள்ளதாக யாழ் பல்கலைக்கழக கலைப்பீட பதில் பீடாதிபதி 
தொடர்புபட்ட செய்தி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com