ஓய்வூதிய முறையை மாற்றுவதாயின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களது ஓய்வூதியங்கள் இரத்துச் செய்யப்படவேண்டும்

sunil-300x190தற்பொழுது நடைமுறையில் உள்ள ஓய்வூதிய முறைக்குப் பதிலாக பங்களிப்புடனான முறையொன்றை அமுல்படுத்துவதாயின் முதலில் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் 225 பேருடைய ஓய்வூதியமும் இரத்துச் செய்யப்பட வேண்டும் என ஜே.வி.பியின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சுனில் ஹந்துன்நெத்தி தெரிவித்தார்.

வரவு-செலவுத்திட்டம் தொடர்பான இரண்டாவது வாசிப்பு மீதான விவாதத்தின் முதலாவது நாள் விவாதத்தில் கலந்துகொண்டு உரையாற்றும்போதே சுனில் ஹந்துன்நெத்தி இதனைக் கூறினார்.

மக்கள் பிரதிநிதிகளான பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு கொடுப்பனவே வழங்கப்படுகிறது. எனினும், அதனை சம்பளமாக எடுத்துக்கொண்டு ஓய்வூதியம் வழங்கப்படுகிறது. இவ்வாறான நிலையில் அரசாங்க சேவையில் பணியாற்றும் ஊழியர்களுக்கு பங்களிப்புடான ஓய்வூதிய முறையொன்றைக் கொண்டுவர அரசாங்கம் முயற்சிக்கிறது.

இவ்வாறான முறையைக் கொண்டுவருவதற்கு முன்னர் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் 225 பேருடைய ஓய்வூதியமும் இரத்துச் செய்யப்பட வேண்டும் என்றும் அவர் கூறினார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com